• تلفن09109424658
  • آدرسآدرس: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، انتهای خیابان ۲۰، پلاک ۳۵
  • تلفن09109424658
  • آدرسآدرس: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، انتهای خیابان ۲۰، پلاک ۳۵

درباره ما

درباره ما

پوشش الکترولس نیکل فسفر، پوشش نقره، پوشش کروماته آلمینیوم(آلوداین) پوشش قلع، پوشش روی گالوانیزه، پوشش فسفاته، پوشش مس ، پوشش نیکل گردون، پوشش سیاه کاری (زاج کاری)